Ako súťažiť

1 kód=1
 

Kupuj

súťažné výrobky Kubík 0,3l, Kubík Play!, Waterrr a Waterrr Sport

Vymieňaj

kódy za výhry

Žrebovanie

každý deň losujeme výhercu kufru Kubík

Zbieraj kódy

pod etiketami a zaregistruj ich