Zoznam výhercov:
1.
V.Ondrejková - Liptovské Sliače
2.
D.Ľosová - Stropkov
3.
M.Legner - Šaľa
4.
L.Feherová - Lučenec
5.
J.Hľubeňová - Košice
6.
J.Čieško - Turany
7.
J.Trebichalská - Nitra